• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/vhosts/aprodef.org/httpdocs/web/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/aprodef.org/httpdocs/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/aprodef.org/httpdocs/web/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/aprodef.org/httpdocs/web/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 302.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/aprodef.org/httpdocs/web/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/aprodef.org/httpdocs/web/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/vhosts/aprodef.org/httpdocs/web/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
Versió per imprimirSend by email

Naturalesa legal

L’Associació per a la Promoció i la Defensa dels Drets dels Infants i Adolescents (APRODEF) és una organització no governamental sense ànim de lucre legalment inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 39.446-B, secció 1era, i amb NIF G-65143422. El seu àmbit d’actuació és preferentment Catalunya, però també abasta la resta de l’Estat espanyol i la cooperació internacional.

Finalitats principals

 • Promocionar activament el coneixement i l’aplicació dels drets dels infants i dels i les adolescents.
 • Defensar activament els drets dels infants i dels i les adolescents davant la societat, els poders públics i els agents privats, tant a nivell general com en situacions concretes i particulars.
 • Lluitar contra els maltractaments infantils com a greu violació que són dels drets de la infància i l’adolescència, i promocionar el desenvolupament d’actuacions i pràctiques que generin bon tracte.
 • Donar suport a tots aquells agents socials, professionals o voluntaris, que desenvolupen tasques relacionades amb la infància i l’adolescència.
 • Donar suport als infants i els i les adolescents en l’exercici dels seus drets.
 • Donar suport a les famílies en relació als drets dels infants i dels i les adolescents.
 • Prestar serveis relacionats amb l’atenció a la infància i l’adolescència, les seves famílies, i els professionals que hi treballen, tant a nivell de Catalunya i de la resta de l’Estat Espanyol, com de cooperació internacional.

Principis fonamentals

 • Adhesió voluntària i oberta. L’Associació és oberta a totes les persones que, en els termes establerts per aquests Estatuts, desitgin formar-ne part, vulguin acceptar les responsabilitats de ser-ne membres, i acceptin els Estatuts, la normativa interna que els desenvolupa, i els principis que inspiren l’entitat, sense cap discriminació per gènere, estrat social, ètnia, nacionalitat, ideologia o religió.
 • Gestió democràtica. L’Associació és una organització democràtica controlada pels seus membres, que participen activament en l’establiment de les seves polítiques i prenent les decisions. Els socis i les sòcies que són elegits per als òrgans de govern són responsables davant el conjunt de les persones sòcies. Tots els membres de l’Associació tenen els mateixos drets i el mateix nombre de vots, sens perjudici de les limitacions previstes en aquests Estatuts per a les persones sòcies menors d’edat no emancipades i per als socis honorífics i les sòcies honorífiques.
 • Autonomia i independència. L’Associació és una organització independent només controlada pels seus membres. Qualsevol acord o conveni de col·laboració amb altres organitzacions, incloent les Administracions o el finançament per part de fonts externes, està subjecte sempre a la garantia del manteniment del control democràtic de les persones sòcies i la seva autonomia associativa.
 • Educació, formació i informació. L’Associació ofereix educació i formació als seus socis i sòcies i als seus treballadors i treballadores, de forma que puguin contribuir al desenvolupament de les seves activitats associatives. També sensibilitza la ciutadania en general sobre la naturalesa i els beneficis de l’associacionisme.
 • Cooperació amb altres organitzacions. L’Associació neix amb la voluntat d’establir llaços de col·laboració amb el moviment associatiu, treballant conjuntament amb altres organitzacions semblants a nivell local, nacional, estatal, regional i internacional. Igualment, vol treballar estretament amb el món empresarial per tal de difondre principis de responsabilitat social corporativa que es tradueixin en accions concretes en favor de la infància i l’adolescència i les seves famílies.
 • Interès per la comunitat. L’Associació treballa pel desenvolupament sostenible de la comunitat a la qual s’inscriu mitjançant les polítiques aprovades pels seus membres.
 • L’aplicació de principis ètics i solidaris a la gestió financera. Les finances es basen en la coherència, la implicació, la responsabilitat i la transparència.
 • La independència ideològica i organitzativa. L’Associació, independentment de les opcions polítiques, religioses, i d’altra naturalesa, individuals dels seus membres, no està subjecta al control o influència de cap partit polític, organització sindical, agrupació empresarial o confessió religiosa.
 • La transformació social com a eix vertebrador. L’actuació amb els beneficiaris i beneficiàries de les activitats de l’Associació va més enllà necessàriament de la simple solució a una problemàtica concreta. Es promou la superació personal, la pròpia capacitat de fer front en el futur a situacions de dificultat, la construcció d’eines que permetin al subjecte convertir-se en un agent de transformació social vers ell mateix i vers les altres persones del seu entorn immediat i evitar situacions de dependència.
 • La reivindicació de la intervenció com a un dret social. L’atenció a les persones en risc o en dificultat forma part dels drets fonamentals d’aquestes. Tenen dret a ésser ateses d’una forma professional i adequada a les seves necessitats tant per les Administracions com per les organitzacions privades que realitzen tasques de servei públic, i a reivindicar que aquest dret es compleixi.
 • La integralitat de les actuacions. Les actuacions de l’Associació tenen una perspectiva comprensiva, holística i integral, amb intervenció en tots els àmbits necessaris d’una forma coherent i globalitzadora, i aportant propostes de solució que incideixin en tots i cadascun d’aquests àmbits.
 • La professionalització, l’especialització i l’abordatge inter i multidisciplinari. Les accions de l’Associació en tots els seus àmbits es realitzen des de la màxima professionalitat, aportant recursos especialitzats quan sigui necessari, i sempre des d’un enfocament inter i multidisciplinari, amb la màxima participació i col·laboració entre professionals de diferents camps des d’un treball d’equip, afavorint l’economia i l’eficàcia en les intervencions.
 • La intervenció en xarxa. Qualsevol intervenció social no pot romandre aïllada ni pretendre una suposada autosuficiència. Els i les professionals tenen el dret i l’obligació de treballar coordinadament, ja sigui dins de la mateixa institució com amb altres entitats externes. L’Associació treballa sempre en estreta coordinació amb la resta de recursos existents que conformen la xarxa d’atenció pública i privada.
 • La promoció de bones pràctiques. L’Associació comparteix amb la societat els resultats de la seva pràctica, promocionant tot allò de bo que es pugui aconseguir amb les seves actuacions. Difon la seva filosofia d’actuació, per tal que altres professionals i entitats la coneguin, l’avaluïn, la millorin i, si s’escau, l’adoptin, en la línia d’estendre l’existència de recursos que comparteixin la mateixa orientació.
 • L’aplicació d’enfocaments específics d’infància i de gènere. L’estructura, organització i actuacions de l’Associació cerquen no tan sols integrar les dones, els infants i els i les adolescents en els processos de disseny, gestió, desenvolupament i avaluació, sinó que també utilitzen el potencial de les intervencions per transformar les relacions desiguals socials, entre elles les de gènere i les intergeneracionals. L’apoderament (empowering) de la població infantil i adolescent, en tant que col·lectiu que presenta diferències de sexe i de gènere dins d’una societat que conté aquestes desigualtats, ha d’implicar també accions per potenciar i reforçar específicament les nenes i les adolescents.
PINF - Notícies
Enllaços

ALPIC - Xarxa de Centres de Suport Familiar de Catalunya

CRIN - Child Rights Information Network

Kids&Us - School of English - Premià de Mar


Curs sobre prevenció contra l'explotació sexual infantil


Cerca